Voorkomen is beter dan genezen: de gevolgen van complicaties

Iedere patiënt kent het gevoel van spanning voor de operatie. Of het nu gaat om een relatief kleine ingreep onder plaatselijke verdoving of een operatie onder algehele narcose, het blijft een ingrijpende gebeurtenis. Want gaat het allemaal wel goed? En wat gebeurt er als het herstel na de operatie toch niet verloopt volgens plan?

Complicaties zijn een veelvoorkomend probleem na operaties

Hoewel de meeste operaties succesvol zijn, blijven complicaties een veelvoorkomend probleem. Een complicatie treedt op bij 10 tot 30% van de patiënten, afhankelijk van het type operatie en de gezondheid van de patiënt. Onder complicaties verstaan we ziekten of beperkingen die ontstaan als gevolg van de operatie. Zo kan het voorkomen dat een patiënt met buikpijn na een darmoperatie niet goed kan hoesten waardoor er een longontsteking ontstaat. Dit is niet alleen op de korte termijn vervelend, maar ook op de lange termijn kan een complicatie verstrekkende gevolgen hebben.

Bij 10 tot 30% van de patiënten treden complicaties op

De impact van complicaties op de patiënt is groot

Patiënten met een complicatie blijven langer in het ziekenhuis (variërend van enkele dagen tot weken), wat leidt tot een forse vermindering van de conditie. Het lukt dan bijvoorbeeld niet meer om de zelfstandig de trap op te lopen of om zelf boodschappen te doen na ontslag uit het ziekenhuis. Soms betekent dit dat patiënten niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook het hervatten van het werk verloopt moeizamer wanneer een operatie niet volgens plan verloopt. Uit onderzoek onder darmkankerpatiënten blijkt dat slechts 36% van deze patiënten binnen 3 maanden na de operatie weer aan het werk is. Ruim 20% van deze patiënten bleef langdurig arbeidsongeschikt. Het is dan ook niet verrassend dat ook mentale klachten een veel voorkomend probleem zijn. Bovendien leiden complicaties tot een hogere kans op overlijden.

Ruim 20% van de darmkankerpatiëntenpatiënten bleef langdurig arbeidsongeschikt na hun operatie.

Onderzoek naar het voorkomen van complicaties kan helpen ze te voorkomen

Genoeg reden dus om in te zetten op het voorkomen van complicaties. Dit doen wij door onderzoek te doen naar vroegtijdige herkenning van complicaties aan de hand van biomarkers. Ook willen wij door middel van biomarkers patiënten herkennen met een hoog risico op het krijgen van complicaties, het liefst nog voor de start van de operatie. Hierdoor krijgen artsen de mogelijkheid om het medisch beleid aan te passen en complicaties te voorkomen. Op deze manier proberen wij steeds dichter bij het ultieme doel te komen: operaties zonder complicaties.

Geschreven door

Maaike ThioPhD Student