Onderzoeksvraag

Kunnen biomarkers het operatierisico nauwkeuriger voorspellen?

0%
gemiddelde sterftecijfer na een grote operatie in Nederland

het operatierisico in Nederland

Het sterfterisico van operaties in Nederland is laag

In Nederland worden jaarlijks meer dan een half miljoen grote operaties uitgevoerd waarvoor een ziekenhuisopname nodig is.

Het operatierisico wordt door artsen vaak uitgedrukt in sterftecijfers, zoals de gemiddelde kans op overlijden binnen 30 dagen na de operatie. Dit risico is over het algemeen laag. Dit kan onterecht de indruk wekken dat opereren in alle gevallen veilig is.

0
operaties met ziekenhuisopname worden elk jaar in Nederland uitgevoerd

Maar complicaties komen vaker voor en hebben grote gevolgen

Naast sterfte heeft een operatie andere gezondheidsrisico’s, zoals complicaties. Voorbeelden van complicaties zijn: wondinfectie, bloedvergiftiging, longontsteking en een hartinfarct. Complicaties kunnen grote gevolgen hebben voor de gezondheid en kwaliteit van leven van een patiënt.

0 - 30%
percentage complicaties na operaties aan de spijsverteringsorganen, het hart, bloedvaten en longen

BIGPROMISE onderzoekt de oorzaak van complicaties

Het risico op complicaties verschilt per type operatie. Operaties van de spijsverteringsorganen (o.a. maag, darm, slokdarm, alvleesklier), hart en/of bloedvaten en longen hebben een hoger risico. Bij deze operaties varieert het percentage complicaties tussen de 10 en 30%.

Het BIGPROMISE onderzoekt de oorzaak van complicaties na grote operaties en heeft als doel het aantal, de ernst en de gevolgen van complicaties te verminderen.

0%
van de bevolking was 65 jaar of ouder in 2022. In 1990 was dit nog 12,8 procent (Bron: CBS)

Veroudering en biologische leeftijd

Complicaties treden vaker op bij (kwetsbare) ouderen

In de groep van patiënten die een grote operatie ondergaan zijn ouderen oververtegenwoordigd. Dit komt door vergrijzing en een toenemende levensverwachting. De ontwikkeling van nieuwe medische technieken maakt het mogelijk dat ouderen vaker veilig geopereerd kunnen worden dan vroeger. Desondanks treden complicaties vaker op bij ouderen, met alle gevolgen van dien.

Naarmate de leeftijd stijgt neemt de kans op kwetsbaarheid toe. Kwetsbaarheid is een gevolg van veroudering. Het duurt vaak jaren voordat de negatieve gevolgen van veroudering zichtbaar worden, maar onder de oppervlakte spelen zich processen af die het herstelvermogen beïnvloeden.

Voorbeelden hiervan zijn de afname van spierkracht en spiermassa, mindere conditie / uithoudingsvermogen, slechtere voedingsstatus en meer chronische ziekten. Gelukkig zijn lang niet alle ouderen kwetsbaar. Het is belangrijk dat artsen onderscheid maken tussen kwetsbare en veerkrachtige ouderen voor een grote operatie. Maar dit is niet eenvoudig.

BIGPROMISE onderzoekt de oorzaak van complicaties na grote operaties en heeft als doel het aantal, de ernst en de gevolgen van complicaties te verminderen

Lees meer over het voorspellen van het operatierisico

 • Hoe ervaart een patiënt een complicatie na een hartoperatie?

  Een hartoperatie is een grote ingreep. Helaas kan door een complicatie het herstel anders verlopen dan verwacht. Patiënten komen dan plotseling voor nieuwe uitdagingen te staan. Dokters zijn gewend hiermee om te gaan, maar hoe […]

 • Het operatierisico van ouderen: meten van de biologische leeftijd is weten

  Nederlanders worden steeds ouder. Door nieuwe medische technieken worden operaties veiliger. Hierdoor kunnen ouderen nu vaker geopereerd worden dan vroeger. Toch treden complicaties meer op bij patiënten op hogere leeftijd. Mogelijk spelen verouderingsprocessen hierbij een […]

 • Hartschade na een operatie opsporen met biomarkers

  Er is toenemende aandacht voor hartschade die ontstaat na een operatie, ook wel perioperatieve myocardschade (PMI) genoemd. Het blijkt namelijk dat PMI vaker voorkomt dan wij denken en dat dit vaak onopgemerkt verloopt (subklinisch). Dit […]

 • Hoe biomarkers ons helpen om het ontstaan van infecties na een operatie te begrijpen

  Bij patiënten die geopereerd worden in het ziekenhuis wordt routinematig bloed afgenomen. In dit bloed worden allerlei biomarkertesten gedaan die iets zeggen over hoe de verschillende organen en processen in het lichaam functioneren. Een van […]

 • Voorkomen is beter dan genezen: de gevolgen van complicaties

  Iedere patiënt kent het gevoel van spanning voor de operatie. Of het nu gaat om een relatief kleine ingreep onder plaatselijke verdoving of een operatie onder algehele narcose, het blijft een ingrijpende gebeurtenis. Want gaat […]

 • Hoe goed kunnen we complicaties voorspellen?

  Bij een geslaagde operatie hoort een goed herstel. Helaas kan het soms gebeuren dat er ongewenste gezondheidsproblemen optreden. Er ontstaat een complicatie.  De ene patiënt heeft hier meer kans op dan de andere. Hoe goed […]