Hoe biomarkers ons helpen om het ontstaan van infecties na een operatie te begrijpen

Bij patiënten die geopereerd worden in het ziekenhuis wordt routinematig bloed afgenomen. In dit bloed worden allerlei biomarkertesten gedaan die iets zeggen over hoe de verschillende organen en processen in het lichaam functioneren. Een van die processen is ontsteking. Een biomarker die een weerspiegeling is van ontsteking is het aantal witte bloedcellen. Deze worden door het beenmerg aangemaakt en zeggen iets over hoe actief het afweersysteem is.

Het is lastig om ontstekingen van elkaar te onderscheiden

Ontsteking klinkt als ongewenst, maar na een operatie is dit een noodzakelijk verschijnsel wat ervoor zorgt dat beschadigd (bijv. geopereerd) weefsel hersteld wordt. Teveel ontsteking kan echter schadelijk zijn voor de patiënt en kan leiden tot complicaties. Ook kan ontsteking na een operatie een uiting zijn van een infectie. In dat geval is er sprake van een bacterie die het lichaam in binnengetreden. Het lichaam probeert zich vervolgens te verweren door extra witte bloedcellen aan te maken die de bacterie onschadelijk maken. De symptomen van deze twee vormen van ontsteking lijken erg op elkaar, maar er is een groot verschil in behandeling. Het is daarom belangrijk dat artsen deze schadelijke processen van elkaar kunnen onderscheiden. In de praktijk blijkt dit echter lastig.

Biomarkers van ontstekingen kunnen aangeven hoeveel ontsteking er is

Door beducht te zijn op ontsteking na de operatie kunnen complicaties of patiënten met een hoog risico op complicaties vroegtijdig opgespoord worden. Hiervoor richten wij ons op verschillende biomarkers die iets zeggen over ontsteking maar die nu niet (of nauwelijks) gebruikt worden. Het gaat dan om biomarkers die al in een eerder stadium iets zeggen over hoeveel ontsteking er is dan de huidige biomarkers. Ook onderzoeken wij biomarkers die helpen het onderscheid te maken tussen ontsteking door een operatie of ontsteking door een infectie. Zo kunnen biomarkers artsen ondersteunen bij het maken van de juiste keuze voor de behandeling van de patiënt.

Geschreven door

Thijs Rettig