Leiden vroege interventies tot een betere gezondheid na de operatie?

Opereren gaat gepaard met een lichamelijk stressreactie bedoeld om de schade te beperken en genezing te bevorderen. De stressreactie van het lichaam op een operatie speelt een rol bij complicaties. Die kan enorm verschillen tussen groepen patiënten: iemand met een kwetsbare gezondheid reageert anders dan iemand die kerngezond is.

Biomarkers kunnen helpen om de stressreactie te voorspellen. Betere risico-inschattingen helpen om te anticiperen op mogelijke complicaties en die sneller te behandelen. Dat laatste is belangrijk omdat het dagen kan duren voordat de complicaties van een operatie zich manifesteren.

Hoe eerder de behandeling, hoe lager de kans op blijvende schade. De impact op de levenskwaliteit is lager en daarmee uiteindelijk ook de zorgkosten.

Dynamisch risico

De zorg aanpassen aan het operatierisico van de patiënt

Een arts maakt voor de operatie een inschatting van het risico op complicaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van risicofactoren, zoals het type operatie, de ziektegeschiedenis en de huidige conditie van de patiënt. De stressreactie van het lichaam na een operatie kan sterk verschillen. Hierdoor verandert het risico na de operatie.

Biomarkers kunnen deze reacties in kaart brengen. Deze informatie kan gebruikt worden om het operatierisico over tijd aan te passen (dynamisch risico). Wij onderzoeken of deze informatie gebruikt kan worden om onderscheid te maken tussen patiënten met een hoog en laag risico op complicaties, en of de zorg hierop aangepast kan worden.

Vroege interventies

Eerder aantonen en behandelen van complicaties

Artsen behandelen complicaties als een patiënt ziek wordt. BIGPROMISE wil biomarker informatie gebruiken om te onderzoeken of het eerder aantonen en behandelen van complicaties tot minder ernstige gevolgen leidt.

Met nauwkeurige dynamische risico inschatting kunnen we bij problemen na een operatie sneller ingrijpen.

Prehabilitatie

Een leefstijlprogramma voor betere gezondheid voor de operatie

Patiënten die fit een operatie ondergaan hebben mogelijk minder kans op complicaties en genezen beter. Prehabilitatie is gericht op een trainings- en leefstijlprogramma voor een betere fysieke en mentale gezondheid voor de operatie.

BIGPROMISE zoekt naar aanknopingspunten voor gerichte prehabilitatie op basis van biomarker resultaten.

Lees meer over het opmerken van complicaties

 • Hoe ervaart een patiënt een complicatie na een hartoperatie?

  Een hartoperatie is een grote ingreep. Helaas kan door een complicatie het herstel anders verlopen dan verwacht. Patiënten komen dan plotseling voor nieuwe uitdagingen te staan. Dokters zijn gewend hiermee om te gaan, maar hoe […]

 • Het operatierisico van ouderen: meten van de biologische leeftijd is weten

  Nederlanders worden steeds ouder. Door nieuwe medische technieken worden operaties veiliger. Hierdoor kunnen ouderen nu vaker geopereerd worden dan vroeger. Toch treden complicaties meer op bij patiënten op hogere leeftijd. Mogelijk spelen verouderingsprocessen hierbij een […]

 • Hartschade na een operatie opsporen met biomarkers

  Er is toenemende aandacht voor hartschade die ontstaat na een operatie, ook wel perioperatieve myocardschade (PMI) genoemd. Het blijkt namelijk dat PMI vaker voorkomt dan wij denken en dat dit vaak onopgemerkt verloopt (subklinisch). Dit […]

 • Hoe biomarkers ons helpen om het ontstaan van infecties na een operatie te begrijpen

  Bij patiënten die geopereerd worden in het ziekenhuis wordt routinematig bloed afgenomen. In dit bloed worden allerlei biomarkertesten gedaan die iets zeggen over hoe de verschillende organen en processen in het lichaam functioneren. Een van […]

 • Voorkomen is beter dan genezen: de gevolgen van complicaties

  Iedere patiënt kent het gevoel van spanning voor de operatie. Of het nu gaat om een relatief kleine ingreep onder plaatselijke verdoving of een operatie onder algehele narcose, het blijft een ingrijpende gebeurtenis. Want gaat […]

 • Hoe goed kunnen we complicaties voorspellen?

  Bij een geslaagde operatie hoort een goed herstel. Helaas kan het soms gebeuren dat er ongewenste gezondheidsproblemen optreden. Er ontstaat een complicatie.  De ene patiënt heeft hier meer kans op dan de andere. Hoe goed […]