Hoe goed kunnen we complicaties voorspellen?

Bij een geslaagde operatie hoort een goed herstel. Helaas kan het soms gebeuren dat er ongewenste gezondheidsproblemen optreden. Er ontstaat een complicatie.  De ene patiënt heeft hier meer kans op dan de andere. Hoe goed kunnen we complicaties voorspellen?

Het operatierisico inschatten per patiënt en operatie

De artsen maken een inschatting van het risico op basis van verschillende eigenschappen van de patiënt, zoals leeftijd, lichamelijke conditie, bloedwaarden en bijkomende ziekten. Daarnaast is het type operatie zeer bepalend voor het risico. Een hartoperatie geeft meer kans op complicaties dan een operatie aan de pols. Als de verbetering in gezondheid opweegt tegen de verwachte risico’s van de operatie, wordt de operatie uitgevoerd.

Na de operatie zijn complicaties makkelijker te voorspellen

Het risico op een complicatie is na de operatie makkelijker te voorspellen dan voor de operatie. We zien dan namelijk hoe het lichaam daadwerkelijk reageert op de operatie. Ook nu schat de arts het risico in door de patiënt te onderzoeken en aanvullende testen, zoals bloedwaarden of een hartfilmpje, te beoordelen. Is het risico op complicaties laag genoeg, dan kan de patiënt thuis verder herstellen. Is er een hoog risico, dan worden er maatregelen getroffen om een complicatie toch te voorkomen.

Het voorspelmodel kan het risico nauwkeurig berekenen

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we een voorspelmodel maken waarmee we het risico op een complicatie nauwkeurig kunnen berekenen. Dit risico wordt uitgedrukt in een percentage. Dit kan een arts helpen om de juiste keuzes te maken in de behandeling. Stel dat de arts twijfelt of er sprake is van een longontsteking en het berekende risico op een longontsteking is hoog, dan kan dat een reden zijn om eerder een longfoto te maken of antibiotica te starten. Zo kunnen we complicaties eerder ontdekken en schade beperken.

Met goed wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk om in de toekomst nauwkeurige voorspellingen te doen.

Bloedtesten helpen om complicaties beter te voorspellen

Met bloedtesten kunnen we meer informatie verzamelen over het functioneren van het lichaam voor de operatie. Daarnaast kunnen we in het bloed meten hoe het lichaam reageert op de operatie en kunnen we complicaties makkelijker herkennen. Veel van deze bloedtesten zijn nog onvoldoende onderzocht en die kennis proberen we met het BIGPROMISE onderzoek te verbeteren.

Op dit moment is het voorspellen van complicaties nog moeilijk, maar met goed wetenschappelijk onderzoek is het mogelijk om in de toekomst nauwkeurige voorspellingen te doen. De kennis over bloedtesten rondom operaties gaan ons helpen risico’s beter te herkennen, zodat we complicaties kunnen voorkomen en de schade van complicaties kunnen beperken. 

Geschreven door

Ted Reniers